Hoş geldiniz
Gezinti Bağlantılarını Atla
Anasayfa |
İletişim

Gezinti Bağlantılarını Atla

 . Ana sayfa

 . Özgeçmiş

 . Akademik Çalışmalar

 . Konferans & Seminer

 . Verdiği Dersler

 . Öğrencilerle İletişim

 . Eğitim Haberleri

 . Seçilmiş Yazılar

 . Seçilmiş Kitaplar

 . 17x4 Yaşadıkça

 . KIYIKÖY ve Ben

 . Bağlantılar

 . İletişim

AKADEMİK ÇALIŞMALAR


TEZLER

 

Yüksek Lisans Tezi ve Tez Danışmanı:

Tez Adı: Sanayi Kuruluşlarında Hizmetiçi Eğitim Örgütlenmeleri ve Örgütleme Değişkenleri

Danışman: Prof. Dr. Hüseyin BAŞAR

 

Doktora Tezi ve Tez Danışmanı:

Tez Adı: İlköğretim Okullarının Olanakları               

Danışman: Prof. Dr. Ali BALCI

 

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

1. Hafize Taşçı. “Eğitim Örgütlerinde Yerelleşmeye ilişkin Yerel Yöneticilerin Görüşleri” ÇOMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.

2. Muzaffer KORKMAZ. “İlköğretim Müfettişlerinin Rehberlik Görevlerini Yerine Getirme Düzeyleri” ÇOMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.

3. Adil ÇORUK. “Okul Müdürlerinin Kişisel Gelişim Çabaları ve Birlikte Çalıştığı Öğretmenlerin Kişisel Gelişimlerine Katkıları” Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007. 

4. Erdinç DEMİRAL. “İlköğretim Okulu Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Davranışları” ÇOMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.

 5. Başak CENGİZ. “Değişik Kademelerdeki Eğitim İşgörenlerini Etkileyen Güdülenme Etmenleri” ÇOMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.

 6. Aydın, Özgür Bekir. "Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Okul Yöneticisi Ve Öğretmenlerin Mobbing (Psikolojik Şiddet)’e Maruz Kalma Düzeyleri" ÇOMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale: 2009.

 7. Akal, Şeyhmus. "İlköğretim Okullarında, Okul Aile Birliği Görevlerine Verilen Önem Derecesi Ve Bu Görevlerin Gerçekleşme Düzeyi" ÇOMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale: 2010.

 8. Aras Çakar, Berna. "İlköğretim Müfettişlerinin Koçluk Becerilerini Sergileme Düzeylerine İlişkin Öğretmen Görüşleri" ÇOMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale: 2011.  

9. Özoğlu, Başak. "Okul Yöneticilerinin Koçluk Becerilerinin Öğretmen Performansına Etkisi" ÇOMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale: 2011.

 

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:

-----------

 

 

Projelerde Yaptığı Görevler:

 

1. MEB - EARGED Proje Destekli  “Okul Müdürlerinin Görev Algıları ve Görevleri Yerine Getirme Düzeyleri” konulu proje yürütücüsü (2004). 

 

2. “Tarihi Troia Milli Parkı” Bölgesinde Yaşayanların Eğitim Durumları Ve Milli Parka İlişkin Görüşleri”. Proje No: 2005 / 104. (Prof. Dr. Remzi Y. KINCAL Başkanlığında yürütülen projede Yardımcı Araştırmacı). 

 

3. TÜBİTAK- 4002 Bilim ve Toplum Projeleri Destekleme Programı. “İlköğretim Öğrencileri İçin Eğlenceli Yaz Bilim Kampı - 2007”. PROJE NO: 107B066, Çanakkale (Uzman Personel).

 

4. TÜBİTAK- 4002 Bilim ve Toplum Projeleri Destekleme Programı. “Bilim Yanı Başımızda Eğlenceli Yaz Bilim Kampı – 2008” Çanakkale (Uzman Personel).  

 

5.  “Satranç Eğitiminin İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine Etkisi”. ÇOMÜ - Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu. Proje No: 2007-1.

 

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : ---

 

Ödüller : ---

 

 

ESERLER

 

DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

Başar M.A., Ulutaş M., "THE VIEWS AND EXPECTATIONS OF ACADEMICIANS ABOUT RETIREMENT (AKADEMİK PERSONELİN EMEKLİLİKLERİYLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ)", Eğitimde Kuram ve Uygulama, vol.11, pp.125-148, 2015

Karslı M.D. , Güven S., Çiftçi İ. , Başar M.A., Arslan H., "WHAT IS YOK? A Visual Study of Metaphor", The National Social Science Journal, vol.49, no.-, pp.101-110, 2012 (Link)

Bayindir A., Başar M.A., "BAYINDIR ARZU BAŞAR M, “Bilim Yanıbaşımızda – Eğlenceli Yaz Bilim Kampı 2010", Seyahatname, cilt.1, ss.45-46, 2011

Başar M.A., Özoğlu B., "Eğitim İşgörenlerinin Tatil Yapma Biçimleri", İlköğretim, ss.57-78, 2008

Uçar A., Başar M.A., "Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitim Gereksinimleri", Çanakkale Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.159-184, 2007

Geçgel H., Başar M.A., "Ece Ayhan’ın Şiirinde Çocuk Ve Eğitim Teması Ve Felsefi Temelleri", Eğitim Fakültesi Dergisi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, cilt.4, ss.145-165, 2005

Başar M.A., Akçay C. , "İlköğretim Okul Müdürlerinin Yönetsel Görevlere Ayırdıkları Zaman Ve Bunları Önemli Görme Dereceleri", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, cilt.10, ss.170-197, 2004 (Link)

Başar M.A., "Sanayi Kuruluşlarında Hizmetiçi Eğitim Örgütlenmeleri", Kalkınmada Anahtar Verimlilik Dergisi, ss.18-19, 1999

HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR

Başar M.A., Dinçkal E., "Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması Ve Ekonomisi Bölümü Tezsiz Yüksek Lisans Eğitimi Getirileri", ULEAD 2017 - VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, pp.46-46 (Link)

Dinçkal E., Başar M.A., "Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Maruz Kaldıkları Yıldırma Davranışları", ULEAD 2017 - VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, pp.45-45 (Link)

Başar M.A., "Proje Temelli Öğrenme Uygulamalarının Etkililiği Ve Öğrencilerin Özgüvenlerinin Gelişimine Etkisi. (Effectıveness Of Learnıng Based On Project Applıcatıons And Effect Of Development Of Students’ Self-Confıdence Skılls)", XIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sofya, BULGARISTAN, 19-21 Mayıs 2017, pp.89-89

Tiltay H., Başar M.A., "Okul Öncesinde, Aile Katılım Destekli Otistik Bir Çocuğun Okula Uyum Ve Gelişim Kaydetme Sürecine İlişkin Değerlendirme. (Assessment Of Pre-school Adult Child Supported By Family Participation In Compliance With The School And Recording Progress)", 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi'nde (ICES/UEBK-2017), ANTALYA, TÜRKIYE, 20-22 Nisan 2017, pp.7-7

Koyuncu U., Başar M.A., Çolakoğlu F., "Okul Ortamlarının Engelli Öğrencilerin Öğrenim Görmelerine Uygunluğu. (The Suıtabılıty Of School Envıronments For Dısabled Students’ Educatıon)", XIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sofya, BULGARISTAN, 19-21 Mayıs 2017, ss.89-89 (Link)

Başar M.A., "Yörük Kültürünü Obadan Sınıfa/Okula Taşımak: "Yörük Çadırında Tüten Bacalar" Proje Uygulamalarına İlişkin Bir Değerlendirme (Carrying the Culture of Yoruk from Oba to class/school: “Reeking Chimneys in Nomad Tent”. An Assessment Related to Applications of Projects)", XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Catania, ITALYA, 25-28 Ocak 2017, pp.2-2

Başar M.A., Coşkun A., "Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersi İle İlgili Görüşleri", VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 5-8 Mayıs 2016, pp.497-497 (Link)

Başar M.A., "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri Kentin Güvenliğine İlişkin GörüşleriUndergraduate Students Safety Perceptions of the City Where They Attend College", IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences , Paris, FRANSA, 3-6 Şubat 2016, pp.407-408 (Link)

Başar M.A., "The Correlation Between The Faculty Of Education Students’ Impressions Toward The Climate Of Practice Schools and Their Utilization Levels From On-Site School Training", VIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Belgrad, SIRBISTAN, 3-6 Eylül 2015, pp.152-153 (Link)

Başar M.A., Koyuncu U., "THE VIEWS OF SCHOOL PRINCIPALS ABOUT THE EFFICACY OF EUROPEAN UNION PROJECTS", VIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Belgrad, SIRBISTAN, 3-6 Eylül 2015, pp.145-145 (Link)

Başar M.A., Sevinç N., "Eğitim Örgütlerinde Performansa Dayalı Değerlemenin Uygulanabilirliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri ", 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongres, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-9 Kasım 2013, ss.197-197 (Link)

Temiz E., Başar M.A., "İlköğretim öğretmenlerinin Okulda Şiddet Uygulamalarına İlişkin Algıları ve Önlenmesine Yönelik Görüşleri", Şiddetin Sosyal Dinamiklerinin Anlaşılması ve Önleyici Stratejiler Geliştirilmesi. Uluslararası Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKIYE, 28-29 Haziran 2012, pp.52-52

Başar M.A., Temiz E., "İlkokul Öğrencilerinin Okullarda Şiddete İlişkin Algıları Ve Oluşturdukları Metaforlar", Şiddetin Sosyal Dinamiklerinin Anlaşılması Ve Önleyici Stratejilerin Geliştirilmesi Uluslararası Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKIYE, 28-29 Haziran 2012, pp.22-22

Başar M.A., Temiz E., "Schools and Teacher Preferences of Parents", 2. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, Lefkoşe, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 26-28 Mayıs 2011, pp.40-40

Karslı M.D., Işık H., Arslan H., Başar M.A., "Leadership Traits of Parents in Elementery Schools ", National Technology and Social Science Conferance, Las Vegas, Neveda, ABD, 17-19 Nisan 2011, pp.1-1

Başar M.A., Temiz E., "Kıbrıs Türk'ünün Milli Mücadele Dönemin de Öğretmenlerin Halk Eğitimi Çalışmaları", Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi ve Bu Mücadelede TMT'nin Yeri. II. Uluslararası Sempozyumu, Lefkoşe, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 31 Ekim - 5 Kasım 2011, pp.235-248

Başar M.A., "İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerince Geliştirilen ‘Girişimcilik’ Proje Uygulaması", 2. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Nisan - 2 Mayıs 2010, pp.1-1

Temiz E., Başar M.A., "Kıbrıs Türk Mücadele Tarihinde Görev Alan Kadın Kahramanlar", II. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 22-25 Eylül 2010, pp.46-57

Başar M.A., "İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerince Geliştirilen ‘Girişimcilik’ Proje Uygulaması", 2. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, Lefkoşe, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 9-12 Haziran 2010, pp.52-52

Başar M.A., Akyol B., "Teacher Selectıon Process In Private Schools", I Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 1-3 Mayıs 2009, pp.40-40 (Link)

Bayindir A., Başar M.A., "TÜBİTAK Bilim Yanıbaşımızda, Eğlenceli Yaz Bilim Kampı Uygulamalarına İlişkin Bir Değerlendirme / An Evaluation Of TÜBİTAK (Scientific And Technological Research Council Of Turkey)-Supported Summer Science Camp", I Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 1-3 Mayıs 2009, pp.647-647

Başar M.A., "İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Çanakkale Değerleri Bilgisi Ve Algılama Düzeyleri." Ç. 25 - 26 Ağustos 2008", Çanakkale (Merkez) Değerleri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 25-26 Ağustos 2008, ss.132-144

Başar M.A., Canbaz N., "İlköğretim Öğretmenlerin Müzeleri Bir Eğitim Ortamı Olarak Kullanma Yeterlik Düzeyleri Ve Tutumları", ICES08 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES. Eastern Mediterranean University, Magosa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 16-20 Haziran 2008, pp.1-1

Başar M.A., Özoğlu B., "Eğitim İşgörenlerinin Tatil Yapma Biçimleri ve Tatille İlgili Görüşleri", 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, SAKARYA, TÜRKIYE, 1-3 Eylül 2008, ss.1-1

Kıncal R., Başar M.A., "Tarihi Troia Milli Parkı” Bölgesinde Yaşayanların Milli Parka İlişkin Görüşleri." . 30-31 Ağustos 2008", Çanakkale (İntepe) Değerleri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 30-31 Ağustos 2008, ss.34-43

Küçüköncü Y., Başar M.A., "PRIMARY TEACHER EDUCATION TRAINEES ATTITUDES ON MUSIC LESSON", Modern aproaches in education" Simposium Ss. Cyril and Methodius Üniversiy, OHRİD, MAKEDONYA, 13-15 Haziran 2008, vol.2, pp.25-25

Başar M.A., Bayindir A., "İlköğretim Ders Kitaplarında Evrim", VI. Mantık, Matematik ve Felsefe Sempozyumu, BALIKESİR, TÜRKIYE, 16-19 Eylül 2008, ss.121-134

Başar M.A., "Personal Development Of Teachers" . University "Ss. Cyril and Methodius" Skopje Faculty of Pedagogy, "Ss. Clement of Ohrid" Skopje, June", IV. International Scientific Conferance, Ohrid, MAKEDONYA, 27-29 Haziran 2008, pp.234-239

Başar M.A., Temiz E., "TMT Yönetici Kadrolarının Milli Mücadele Ülküleri ve Bugün Gelinen Noktayı Algılama Düzeyleri", Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi ve Bu Mücadelede TMT'nin Yeri, Magosa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 19-25 Ekim 2008, pp.200-217

Başar M.A., Temiz E., "Sağlık Ve Eğitim Kurumlarının Toplumsal Algılanma Düzeyi", Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Lefkoşe, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 1-3 Haziran 2007, pp.10-15

Başar M.A., "Okullarda Eğitim Bilimleri Uzmanlarının İstihdamı.” . Çanakkale: 4-5 Mayıs 2006.", 3. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-5 Mayıs 2006, pp.345-351

Başar M.A., Akçay C. , "Natıonal Education System From A Teacher’s Poınt Of Vıew", First International Education Conferance – 2002 on Changing Times, Changing Needs Mediterranean University, Magosa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 8-10 Mayıs 2002, pp.1-1

Işık H., Başar M.A., Aypay A., Akçay C. , "The effectiveness of in-service training programs for school principals in Turkey", he Unıversity Council for Educational Administration (UCEA) yıllık kongresi, New Mexico, ABD, 3-5 Kasım 2000, pp.1-1

Başar M.A., "Öğretmenlerin Seçilmesinde Teknikler", II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2000, ss.1-1

Başar M.A., "İlköğretim Okullarının Olanakları", IV. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu. Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 15-16 Ekim 1998, ss.1-7 (Link)

Başar M.A., "Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitim İhtiyaçları ve Hizmetiçi Eğitim Yoluyla Yetiştirilmesi", I. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 13-15 Kasım 1997, ss.3-3

KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ

Bayindir A., Başar M. A., "“Our Earth; Mysterious Journey to the Future Home – TUBITAK Summer Science Camp 2015”: An Assessment of the Implementation", in: Recent Developments in Education, Gammone, M / Icbay, M. A. / Arslan, H., Eds., International Association of Social Science Research (IASSR), Çanakkale, pp.297-305, 2017 (Link)

Dağ N., Başar M.A., "Analysis of ‘Silence’ Behaviour of Academiciansin terms of Culture and Personality", in: Contemporary Approaches in Educationand Communication, Hasan Arslan/Mehmet Ali Içbay /Alejandro J. Gallard / S. Lizette Ramos, Eds., Peter Lang GmbH, Frankfurt, pp.45-58, 2016

Başar M. A., "Eğitim Bilimlerinde Kaynak Tarama ve Rapor Yazma", Başar Yayınları, ÇANAKKALE, 2015

Başar M. A., "Eğitimin Hukuksal Temelleri", Eğitim Bilimlerine Giriş, Arslan H., Ed., Başar Yayınları, Çanakkale, ss.219-243, 2014

Başar M. A., "Değerler Eğitimi", Eğitim Felsefesi, Remzi Kıncal, Ed., Atauni-AÖF Yayını, Erzurum, ss.1-27, 2014 (Link)

Başar M.A., "Milli Eğitim Sistemi", Eğitim Bilimine Giriş, Arslan, H., Ed., Başar Yayın, Çanakkale, ss.245-273, 2014

Başar M. A., "Sınıf İçi Öğretim Etkinliklerinin Yönetimi", Sınıf Yönetimi, Arslan H., Ed., Paradigma Yayınları, İstanbul, ss.159-198, 2014

Başar M. A., Güven B., "Çatışmanın Yönetimi", Etkili İletişim, Güven B., Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.161-184, 2013

DİĞER YAYINLAR

Akçay C. , Başar M.A., "II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu. Basılan kitap editörlüğü.", Diger, ss.1-645, 2000

 

 

Gezinti Bağlantılarını Atla
Tasarım Şeyhmus AKAL